WOD 21.05.12 – HANG SNATCH, DUMBBELL THRUSTERS & MAN-MAKERS

Føler meg som en kokt potet etter dagens WOD! Sliten…

2-2-2-2-2-2 sets of:

Hang Snatch  (rest as needed) – jeg tok bare 20kg i dag siden jeg var ganske støl/sliten i armene.

10 – 8 – 6 reps of: 
Dumbbell thrusters (25/15kg)
Man-Makers (25/15kg)
Man-Maker = DBs to the floor, kick back, push-up, row left, row right,
jump feet in, power clean DBs, push press.

Total time: 9 min 3 sek